APPS | Společná iniciativa APPS a APA ohledně článku na IDnes.cz 14.6.2021 „Zaměstnanci agentur nemají podle ČSSD konkurovat neférově českým zaměstnancům“
21431
post-template-default,single,single-post,postid-21431,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Společná iniciativa APPS a APA ohledně článku na IDnes.cz 14.6.2021 „Zaměstnanci agentur nemají podle ČSSD konkurovat neférově českým zaměstnancům“

Společná iniciativa APPS a APA ohledně článku na IDnes.cz 14.6.2021 „Zaměstnanci agentur nemají podle ČSSD konkurovat neférově českým zaměstnancům“

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cssd-omezeni-agenturniho-zamestnavani-snemovnivolby-2021.A210614_112822_domaci_kop

Adresáti: ministr vnitra Jan Hamáček
ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová

Vážený pane ministře,

Vážená paní ministryně,

obracíme se na Vás jako na ministry české vlády ve věci Vašich společných výroků v médiích ze dne 14.6.2021 na téma výrazného omezení agenturního zaměstnávání pracovníků, které navrhujete. Vůči tomu se zásadně vymezujeme. Podle Vašeho sdělení by směli uživatelé služeb agentur práce v budoucnu zaměstnávat maximálně deset procent agenturních zaměstnanců z celkového počtu svých zaměstnanců.

Výroky ministra vnitra: „Když bojujeme proti levné práci, musíme bojovat i proti otrocké práci,“ i výroky ministryně práce: „Bohužel tito lidé velmi často pracují za mnohem nižší mzdu, mají bohužel horší pracovní podmínky a nemají žádnou sociální ochranu, žádné sociální zabezpečení. Nechceme, aby českým zaměstnancům nebo standardním zaměstnancům konkuroval někdo závodem ke dnu“ hodnotíme jako vysoce nekorektní a neetické, protože legální agenturní zaměstnávání těchto praktik, které popisujete, nepoužívá.

Agentury práce se pohybují v platném a přísně regulovaném legislativním rámci. Dlouho platí tzv. srovnatelné podmínky kmenových a agenturních zaměstnanců dané a vymáhané zákonem, proto nelze legální agentury ve veřejném prostoru takto pojmenovávat. Možná jste měli na mysli společnosti bez povolení GŘ ÚP a princip fungování tzv. „zastřeného zaměstnávání“. Tj. zaměstnávání bez licence, které poskytují nelegální agentury. To jsou přece naši společní nepřátelé na trhu práce, proti kterým jistě společně bojujeme. Zdůrazňujeme, že všichni legální agenturní zaměstnanci odvádí řádně daně, sociální a zdravotní pojištění v nezanedbatelné výši, jelikož mohou být dle zákona zaměstnáváni pouze na pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti.

V kontextu těchto a dalších Vašich dehonestujících výroků je třeba připomenout, že agentury práce mají díky vámi navržené a schválené legislativě omezený přístup k cizincům, zejména ze zemí mimo EU. Přímo jste je diskriminačně vyřadili z vládních programů typu Ukrajina. A vehnali tak uživatele do náruče nelegálů. Co se cizinců ze zemí EU týče, pak agentury práce najímají ty se zájmem o práci v Česku, o kterou nemají zájem ani nezaměstnaní Češi. Zavedením kvót by se současná flexibilita pracovního trhu výrazně narušila a dala by prostor šedé zóně zaměstnanosti. Vámi zvažovaný krok byl už před několika lety MPSV a Pracovní skupinou k agenturnímu zaměstnávání při Tripartitě opakovaně označen jako kontraproduktivní a zamítnut. Přinesl by českým zaměstnavatelům jen problémy, protože by ztratili potřebnou flexibilitu. To by mohlo způsobit nejen zvýšení nezaměstnanosti a snížení růstu ekonomiky, ale především růst šedé zóny zaměstnanosti, jelikož legální byste jim zakázali.

Žádáme Vás tímto o uvedení věcí na pravou míru ve veřejném prostoru formou omluvy a vysvětlení rozdílu mezi legálními a nelegálními agenturami práce. V opačném případě bychom Vaše vyjádření museli chápat jako záměrně lživou a dehonestující kampaň s cílem poškodit obchodní zájmy a majetek legálních agentur práce s příslušnými kroky jak vůči vašim osobám, tak i straně, jíž takto reprezentujete.

S pozdravem,

Prezident a členové výboru APA Prezídium a výkonný manažer APPS

V Praze, dne 17.6.2021