APPS | O českém trhu práce
15603
page-template-default,page,page-id-15603,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

O českém trhu práce

V říjnu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl na 255 792, počet hlášených volných pracovních míst poklesl na 297 360 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3,5 %

 

K 31. 10. 2022 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 255 792 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 588 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 je vyšší o 4 103 osob. Z tohoto počtu bylo 231 728 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 1 159 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 byl jejich počet vyšší o 1 551.

 

V průběhu října bylo nově zaevidováno 38 161 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 11 179 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 7 965 osob.

 

Z evidence v říjnu odešlo celkem 38 749 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 5 964 osob méně než v předchozím měsíci a o 1 900 osob méně než v říjnu 2021. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 25 673 osob, tj. o 4 680 méně než v předchozím měsíci a o 1 615 méně než v říjnu 2021, 10 267 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím Úřadu práce ČR, tj. o 1 142 méně než v předchozím měsíci a o 484 více než v říjnu 2021, 5 164 uchazečů bylo vyřazeno z evidence z důvodu neplnění součinnosti s ÚP ČR a 7 912 uchazečů odešlo z evidence na vlastní žádost.

 

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 33 okresech, největší v okresech – Jeseník (o 4,2 %), Česká Lípa (o 3,7 %), Jindřichův Hradec (o 3,7 %), Mladá Boleslav (o 3,6 %), Český Krumlov (o 3,1 %), Plzeň-sever (o 3,1 %), Hradec Králové (o 3,0 %), Karlovy Vary (o 2,4 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 43 okresech, největší v okresech – Jičín (o 5,2 %), Rokycany (o 3,9 %), Domažlice (o 3,7 %), Rakovník (o 3,4 %), Žďár nad Sázavou (o 3,3 %), Plzeň-jih (o 3,1 %), Pelhřimov (o 3,0 %), Tachov (o 3,0 %).

 

K 31. 10. 2022 bylo evidováno 15 117 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 373 osob a ve srovnání s říjnem 2021 byl vyšší o 463 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,9 % (září 2022 – 6 %, říjen 2021 –  5,8 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci října evidováno 11 022 absolventů.

 

Ke konci října evidoval ÚP ČR 142 589 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 55,7 %. V evidenci bylo 36 213 osob se zdravotním postižením, což představovalo 14,2 % z celkového počtu nezaměstnaných.

 

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 74 139 uchazečů o zaměstnání, tj. 29 % všech uchazečů vedených v evidenci (září 2022 – 29,1 %, říjen 2021 – 28,9 %).

 

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let k obyvatelstvu stejného věku k 31. 10. 2022 zůstal na 3,5 % (září 2022 – 3,5 %, říjen 2021 –  3,4 % (časová řada od roku 2005 je na adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/casove-rady-mn-a-pno). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 27 okresů, nejvyšší byl v okresech Karviná (8,2 %), Most (6,7 %), Chomutov (6,1 %), Bruntál (5,8 %), Ústí nad Labem (5,8 %), Louny (5,4 %), Ostrava-město (5,2 %), Děčín (5,1 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Praha-východ (1,5 %), Pelhřimov (1,7 %), Praha-západ (1,8 %), Rychnov nad Kněžnou (1,8 %), Benešov (1,9 %), Plzeň-jih (1,9 %), Zlín (2,0 %), Jindřichův Hradec (2,1 %). Podíl nezaměstnaných mužů zůstal na 3,0 % a žen zůstal na 4,0 %.

 

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v září v ČR 2,2 %, v EU27 6,0 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,2 % a v EU27 6,0 %. Setříděné údaje jsou uvedeny v přiložené tabulce a podrobněji viz http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database .

 

ÚP ČR evidoval k 31. 10. 2022 celkem 297 360 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 8 738 nižší než v předchozím měsíci a o 55 094 nižší než v říjnu 2021. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (9,8), Ústí nad Labem (4,2), Bruntál (4,2), Most (4,1), Jeseník (3,2), Děčín (3,2), Opava (2,9), Sokolov (2,9). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 11 419 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 3,2 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 58 872, na jedno volné místo připadalo 0,3 uchazečů této kategorie.

 

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo k 31. 10. 2022 mj. umístěno na Veřejně prospěšné práce (VPP) celkem 5 627 uchazečů, na Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) vyhrazená 3 090 uchazečů. Celkem 670 uchazečů bylo podpořeno SÚPM zřízeným za účelem vykonávání samostatně výdělečné činnosti (SÚPM – SVČ) a 4 uchazečů bylo podpořeno nově zřízenými SÚPM u zaměstnavatele. V rámci zřízení pracovních míst pro OZP bylo podpořeno celkem 438 osob se zdravotním postižením (z toho 17 vykonává samostatně výdělečnou činnost) a pomocí příspěvku na provoz pracovního místa pro OZP a OZP – SVČ bylo podpořeno 200 uchazečů. K 31. 10. 2022 se účastnilo rekvalifikačních kurzů celkem 2 179 uchazečů a zájemců.

 

Celkem bylo k 31. 10. 2022 prostřednictvím příspěvků v rámci APZ podpořeno 13 518 osob.