APPS | Jak se stát členem
15661
page-template-default,page,page-id-15661,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Jak se stát členem

Členem APPS se může stát pouze právnická osoba, působící v oblasti poskytování personálních a konzultačních služeb, která se rozhodne aktivně podporovat APPS při naplňování předmětu jeho činnosti a zároveň splní následující podmínky:

– je držitelem povolení MPSV ke zprostředkování zaměstnání za úhradu na území ČR nebo jiných povolení a oprávnění dle příslušných právních předpisů, týkajících se činností souvisejících s poskytováním služeb na trhu práce,
– přistoupila ke Stanovám a Etickému kodexu APPS – texty v příloze
– splnila další podmínky stanovené Prezídiem pro členství v APPS.

Zájemce o členství vyplní Žádost o žádné členství v APPS (v příloze). Vyplněnou žádost spolu s dalšími podklady (kopie platného povolení MPSV ke zprostředkování, výpis z obchodního rejstříku, potvrzení o bezdlužnosti vůči státním institucím (FÚ, VZP, ČSSZ), výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za poslední kalendářní rok, rozvahu v plném rozsahu za poslední kalendářní rok a další) zájemce odešle na e-mail info@apps.cz, poté jej bude kontaktovat zástupce APPS a sdělí další podrobnosti a informace týkající se členství v APPS.