APPS | Pro agenturní zaměstnance
15614
page-template-default,page,page-id-15614,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Pro agenturní zaměstnance

Budete-li žádat o práci v agentuře práce, agentura Vám může najít buď práci přímo u klienta anebo Vás zaměstná sama a dočasně přidělí k výkonu práce ke klientovi. Protože se tím pádem stává agentura práce Vaším zaměstnavatelem, musí s Vámi sepsat písemnou pracovní smlouvu, vyplácí Vám mzdu atd. Pro Vás platí, že např. na potvrzení o pracovní neschopnosti uvádíte jako svého zaměstnavatele právě agenturu práce. Zde uvádíme několik informací, které jsou pro Vás důležité:

Náležitosti, které musí mít zaměstnanec agentury práce, který je přidělen k výkonu práce k uživateli (firmě):
– nejpozději v den nástupu obdrží písemnou Pracovní smlouvu nebo Dohodu o pracovní činnosti. V žádném případě nesmí agentura práce přidělit zaměstnance k uživateli na základě Dohody o provedení práce.

– písemný pokyn upřesňující název uživatele (firmy, nikoli agentury práce), adresu pracoviště, datum vzniku a ukončení dočasného přidělení k výkonu práce, popis práce, název pracovní pozice, pracovní dobu a mzdové podmínky

Náležitosti pracovní smlouvy:
a) druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat
b) místo výkonu práce
c) den nástupu do práce

Dále je vhodné v pracovní smlouvě mít tyto údaje:
– identifikace zaměstnavatele (vč. IČ) a zaměstnance
– výše mzdy
– doba/délka zaměstnání – doba určitá
– zkušební doba (v délce max. 3 měsíce)