APPS | Tisková zpráva k situaci ohledně infekce COVID-19
16996
post-template-default,single,single-post,postid-16996,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Tisková zpráva k situaci ohledně infekce COVID-19

Tisková zpráva k situaci ohledně infekce COVID-19

Pro účely informování veřejnosti, klientů i dalších dotčených osob a institucí vydává APPS tuto Tiskovou zprávu:

Z důvodů ochrany před infekcí COVID-19 vydala APPS pro své členy Interní zprávu, kde jim dává doporučení jak postupovat ve všech oblastech jejich činnosti. Jedná se jednak o problematiku agentur práce, kde dodržujeme pravidla a zároveň chceme svými kapacitami pomoci řešit situaci ve výrobě, tak ve službách (např. pracovníci do řetězců). Dále se jedná o oblast recruitmentu zajišťovaného personálními agenturami, kde dáváme doporučení v oblasti náboru, ochrany zaměstnanců i uchazečů a virtuální komunikace s kandidáty. Třetí oblastí jsou obecná doporučení pro členy APPS v oblasti HR při provozu svých firemních prostor a kanceláří.

Z hlavních informací a doporučení zmiňujeme zejména, že služby, jež nejsou živnostmi, zákazu otevření provozoven nepodléhají, a to se vztahuje na agentury práce, které tak mohou a musí fungovat dále, protože řada z nich zajišťuje zaměstnance pro strategicky důležité provozy (prodejny potravin apod.). V oblasti zdravotních prohlídek nastupujících agenturních zaměstnanců (kapacitní možnosti zdravotních středisek je zajišťovat), je možno využít výjimky tzv. Čestného prohlášení zaměstnance. Připomněli jsme povinnosti vůči FÚ, řada věcí bude sice dočasně prominuta, ale pokud to není potřeba, doporučujeme dodržovat zákonné termíny a nevyužívat benevolence.

Dále jsme upozornili na možnost, pokud se někdo dostanete do problémů s provozním financováním (určeno pro malé a střední podniky), pak je možnost se obrátit na ČMZRB, která nyní poskytuje bezúročné úvěry https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/nejcastejsi-otazky-a-odpovedi-v-kontextu-s-uverem-covid–253488/
Informační materiály MZd ČR ke stažení: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/
Informační materiály Úřadu vlády ČR ke stažení: www.vlada.cz
Budeme ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR vyhodnocovat dopady na trh práce.

V oblasti personálních agentur a náboru do trvalých pracovních úvazků jsou členové APPS nadále také připraveni poskytovat svým klientům i kandidátům vysokou kvalitu služeb, ovšem s ohledem na vládou přijatá opatření a omezení. Vycházíme situaci vstříc tzv. virtuálními nábory. Doporučujeme členům APPS postupovat tak, aby mohly nábory fungovat plně virtuálně a výběrová řízení tak mohly pokračovat.

Prezídium APPS a výkonný manažer APPS

V Praze, dne 16. 3. 2020