APPS | Společná iniciativa APPS a APA ohledně infekce COVID-19: Program „Antivirus“- vyřazení podpory agentur práce je diskriminací zaměstnanců celého jednoho sektoru
17073
post-template-default,single,single-post,postid-17073,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Společná iniciativa APPS a APA ohledně infekce COVID-19: Program „Antivirus“- vyřazení podpory agentur práce je diskriminací zaměstnanců celého jednoho sektoru

Společná iniciativa APPS a APA ohledně infekce COVID-19: Program „Antivirus“- vyřazení podpory agentur práce je diskriminací zaměstnanců celého jednoho sektoru

APPS, založená roku 2002, v současnosti sdružuje 36 agentur práce a personálně-poradenských společností. Naši členové disponují až 30% tržního podílu na trhu v České republice a zaměstnávají celkem 94 000 přidělených zaměstnanců a jsou tak jedněmi z největších zaměstnavatelů na trhu práce.APPS, založená roku 2002, v současnosti sdružuje 36 agentur práce a personálně-poradenských společností. Naši členové disponují až 30% tržního podílu na trhu v České republice a zaměstnávají celkem 94 000 přidělených zaměstnanců a jsou tak jedněmi z největších zaměstnavatelů na trhu práce.
APA, založená roku 2001, je neziskovou profesní organizací sdružující 47 agentur práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci. Historicky menší a střední agentury práce s českými majiteli, kteří v nich současně pracují. Ročně dočasně přidělí 32.000 zaměstnanců a dalším třem tisícům zprostředkuje práci přímo u firem.
APPS a APA nesouhlasí s návrhem MSPV Realizace příspěvku cíleného programu „Antivirus“, rozeslaném k připomínkování. Vymezuje podmínky příspěvku státu na mzdy firmám, postiženým v souvislosti s COVID-19. Část první, Obecné zásady, bod 7 návrhu zní: „Příspěvek nelze poskytovat zaměstnavateli, který je agenturou práce podle ustanovení §307a a násl. ZP.“ To je nepřijatelné.
Stát, zcela bezdůvodně a nepochopitelně vylučuje z příspěvků na mzdy 1.033 legálních agentur práce, které na základě povolení GŘ ÚP dočasně přidělují své zaměstnance firmám ze všech oblastí ekonomiky. Nejenže vylučuje jejich legální dočasně přidělené agenturní zaměstnance, ale dokonce i tisíce kmenových zaměstnanců pracujících interně v agenturách práce (personalisty, manažery, telefonní operátory, účetní, ekonomy, obchodníky, koordinátory, uklízečky a další zaměstnance, zajišťující chod agentur). Jsou snad tito zaměstnanci méněcenní a nezaslouží si podporu? Stát zcela správně nevylučuje 1.095 legálních agentur práce, které mají povolení pouze na zprostředkování zaměstnání dle § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 435/2004 (vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele), ani jejich zaměstnance. Ale bohužel už vůbec nevylučuje pseudoagentury, nelegální obchodníky s lidmi, jichž působí bez povolení na trhu práce bezpočet, a s nimiž roky neúspěšně bojuje Státní úřad inspekce práce. Tyto pseudoagentury, které odvádějí státu na daních a pojistném jen zlomek toho, co odvádí legální agentury práce, poskytující dle dikce zákona podvodně zastřené zprostředkování zaměstnání pomocí různých smluv o dílo, paradoxně nárok na příspěvek od státu mají.
Všichni legální agenturní zaměstnanci, a je jich dle údajů MPSV skoro 400.000, odvádí řádně daně, sociální i zdravotní pojištění. Z objemu jejich mezd odvádí pojistné ve výši 33.8% i agentury práce. Stejně tak za své interní zaměstnance, zajišťující chod jednotlivých agentur, jichž je kolem 10 000 a jsou jimi převážně ženy, často matky dětí a samoživitelky s možností zkrácených úvazků. Jak jim máme vysvětlit, že ze všech firem v České republice, těžce zkoušených současnou krizí, jsou právě a jen legální agentury práce vyjmuty z připravovaných opatření na podporu zmírnění negativních dopadů spojených s šířením COVID-19 ? Je to absolutně neospravedlnitelné a diskriminující. Požadujeme rovné zacházení.
Nevíme, jaké pohnutky vedou MPSV k poškození 410 000 zaměstnanců a tisícovky firem, které je zaměstnávají. Je ale naprosto nepřijatelné, aby v této těžké době byla tak obrovská masa legálních zaměstnanců, daňových poplatníků, hozena vládou přes palubu. Dokud přispívali k obrovskému hospodářskému růstu firem a potažmo celé české ekonomiky, odváděli rekordní částky na daních a pojistném, byli vládě dobří. A takto se jim teď odvděčí?
APPS a APA požadují vypuštění bodu 7 z Obecných zásad Realizace příspěvku programu „Antivirus“.     Členové výboru APA a Prezident APA Prezídium APPS a Výkonný manažer APPS
V Praze, dne 25. 3. 2020