APPS | Společná iniciativa APPS a APA k vládnímu návrhu Kurzarbeitu
18813
post-template-default,single,single-post,postid-18813,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Společná iniciativa APPS a APA k vládnímu návrhu Kurzarbeitu

Společná iniciativa APPS a APA k vládnímu návrhu Kurzarbeitu

Společná iniciativa APPS a APA k vládnímu návrhu Kurzarbeitu

APPS, založená roku 2002, v současnosti sdružuje 36 agentur práce a personálněporadenských společností. Naši členové disponují až 30% tržního podílu na trhu v České republice a zaměstnávají celkem 94 000 přidělených zaměstnanců a jsou tak jedněmi z největších zaměstnavatelů na trhu práce.

APA, založená roku 2001, je neziskovou profesní organizací sdružující 41 agentur práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci. Historicky menší a střední agentury práce s českými majiteli, kteří v nich současně pracují. Ročně dočasně přidělí 32.000 zaměstnanců a dalším třem tisícům zprostředkuje práci přímo u firem.

V souvislosti s vládním návrhem Kurzarbeitu z 25.9.2020 si dovolujeme upozornit, že v této podobě bohužel neochrání velkou část zaměstnanců a neumožní jim částečnou zaměstnanost, právě naopak přispěje k jejich okamžitému propuštění.

Při přechodných hospodářských potížích tak zaměstnanec nebude nadále zaměstnán a přijde o příjem. Státu budou vznikat náklady související s nezaměstnaností a nebude udržena domácí spotřeba stimulující hospodářský růst.

Podpora se totiž týká podle vládních podmínek pouze stálých zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele alespoň 3 měsíce a mají smlouvu na dobu neurčitou. Pomíjí však velmi významnou část kmenových zaměstnanců firem, kteří jsou v posledních letech přijímáni pouze na Pracovní smlouvy na dobu určitou, které jim jsou v souladu se Zákoníkem práce následně maximálně 2x prodlouženy. Opět ale na dobu určitou. Odhadem se jedná o minimálně 20% všech zaměstnanců na trhu práce, kteří budou obratem propuštěni.

Podobná situace je u osob pracujících na Dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti, kteří zajišťují příležitostné práce u firem, nebo jde o střídání více sob na 1 pracovním místě. Také mají Dohodu uzavřenu na dobu určitou, obvykle na pár měsíců nebo 1 rok. Ti by z působnosti Kurzarbeitu také vypadli, přestože to bývá jejich jediný příjem.

Doba určitá je vyžadována přímo Zákoníkem práce, §309 odst.6, jako maximálně 12 měsíců i v případě cca 300.000 agenturních zaměstnanců: „Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou dovolenou.“ I těm hrozí ihned propuštění.

Vládou schválený návrh zákona putuje do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby byl co nejdříve projednán ve stavu legislativní nouze. Má přímo 1. listopadu 2020 navázat na stávající program Antivirus, který bude ukončen k 31. říjnu 2020. Aby bylo dosaženo cíle zákonné úpravy Kurzarbeit, považujeme za nutné podmínku smlouvy na dobu neurčitou z návrhu vynechat.

 

Členové výboru APA a Prezident APA                     Prezídium APPS a výkonný manažer APPS

 

V Praze, dne 29. 9. 2020