APPS | Tisková zpráva mBlue
16275
post-template-default,single,single-post,postid-16275,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Tisková zpráva mBlue

Tisková zpráva mBlue

Musejí mít personální agentury pověřence pro ochranu osobních údajů?

Součástí Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR je také pro některé firmy jmenování tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (anglicky Data Protection Officer). Povinnost pověřence jmenovat nastává ve 3 případech (zdroj: https://www.gdpr.cz/gdpr/dpo/) a to pokud:

  1. zpracování provádí orgán veřejné moci,
  2. zpracování vyžaduje rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování občanů,
  3. zpracováváte rozsáhlé údaje týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů

Mnoho personálních agentur, které vlastní rozsáhlou síť kandidátů, kteří se v minulosti ucházeli o některou pracovní pozici a poskytli souhlas se zpracováním údajů, a následně s touto vlastní databází aktivně pracuje a aktualizuje jí, by teoreticky mohly mít nejasnosti kolem bodu č. 2 a váhat, zda se na ně povinnost pověřence také náhodou nevztahuje.

Personální agentura mBlue požádala Úřad pro ochranu osobních údajů o vyjádření a dne 23.11.2018 obdržela odpověď níž vyplývá, že personální agentury pověřence pro ochranu osobních údajů nepotřebují. Stejný závěr platí pro všechny agentury, které podnikají na základě Povolení ke zprostředkování podle § 14 odst. 1 a) a c) Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Pokud se tedy Vaše agentura zaobírá vyhledáváním zaměstnance pro zaměstnavatele (formou recruitmentu nebo Executive Searche), poskytují poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí anebo v malém rozsahu zaměstnává fyzické osoby za účelem výkonu jejich práce u jiné právnické osoby (tzv. agenturní zaměstnávání), povinnost najímat si externí služby pověřenců se Vás netýká.